Gwarancja

Elgar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa udziela 12 miesięcy gwarancji na sprzedawane produkty, za wyjątkiem baterii, gdzie okres gwarancyjny wynosi 6 miesięcy. Okres gwarancyjny liczony jest od daty dostarczenia produktu do Klienta. Gwarancja zostaje unieważniona przypadku zerwania lub uszkodzenia plomb gwarancyjnych.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub użytkowania w nieodpowiednich warunkach. Gwarancji nie podlegają urządzenia zmodyfikowane przez użytkownika oraz urządzenia noszące ślady nieautoryzowanej naprawy.

Gwarancji nie podlegają uszkodzenia spowodowane czynnikami losowymi (np. wyładowaniami atmosferycznymi, przepięciami, zalaniami, itp.) oraz aktami wandalizmu.

Jeżeli niesprawne urządzenie nie nosi śladów użytkowania, jest kompletne i posiada nieuszkodzone plomby i opakowania - towar jest wymieniany na pełnowartościowy i wysyłany na koszt spółki Elgar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.

Jeżeli niesprawny Towar jest niekompletny, posiada uszkodzenia, uszkodzone plomby lub z innych względów nie nadaje się do wymiany z winy użytkownika wszelkie koszty ponosi reklamujący.

Jeżeli zostanie stwierdzone, iż towar jest nieuszkodzony, a niesprawność wynikała z nieumiejętności obsługi urządzenia lub montażu, może zostać odesłany na koszt klienta z doliczeniem kosztów transportu oraz obsługi serwisowej, zależnie od zakresu czynności serwisowych – testowania sprzętu.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania naszego urządzenia z innymi urządzeniami lub urządzeniami innych producentów klient może zostać poproszony o dostarczenie urządzeń w celu wykonania testów.

Jeżeli w okresie trwania gwarancji nie uda się naprawić ani wymienić na nowe - wówczas zostaną zwrócone koszty zakupu.

Gdy towar ulegnie uszkodzeniu w czasie eksploatacji.

Uszkodzone towar odsyłany do naprawy gwarancyjnej lub pogwarancyjnej klient wysyła na własny koszt

Do zgłoszenia reklamacyjnego wymagany jest dokładny opis uszkodzenia urządzenia oraz sytuacji w których usterka występuje.

Zgłoszenie reklamacyjne nie zostanie skierowane do realizacji, jeśli nie będą podane objawy uszkodzenia lub gdy reklamowany towar będzie niekompletny. W celu zareklamowania towaru należy wypełnić formularz reklamacyjny i umieścić numer zgłoszenia/RMA w widocznym miejscu na przesyłce.

Odstąpienie od umowy zawartej na odległość

Zakupiony w naszym sklepie towar można zwrócić w ciągu 14dni kalendarzowych od daty otrzymania przesyłki. Towar musi zostać zwrócony z oryginalnym dowodem zakupu.

Zakupiony towar musi zostać zwrócony w stanie nienaruszonym tj. czysty, nie noszący śladów użytkowania, rys, śladów po śrubach, z oryginalną folią zabezpieczającą. Towar musi zostać zwrócony nieuszkodzony. W przeciwnym wypadku Elgar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa ma prawo dochodzić zwrotu wartości poniesionych strat czyli obniżenia wartości zwracanego towaru.

Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Kupujący odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Kupujący ponosi odpowiedzialności za dostarczenie towaru. Koszt zwrotu towaru ponosi kupujący.

W razie wystąpienia jakichkolwiek niejasności prosimy o kontakt mailowy na adres: lub telefonicznie 323702528 wew.2

W celu odstąpienia od umowy należy wypełnić formularz zwrotu i umieścić numer zgłoszenia/RMA w widocznym miejscu na przesyłce.

Szczegółowe zasady odbioru przesyłek

Jeśli w czasie odbioru przesyłki okaże się, że opakowanie jest uszkodzone w stopniu takim, że również towar w nim zawarty może być uszkodzony, nie należy przyjmować przesyłki, a na liście przewozowym należy dopisać adnotację o jej uszkodzeniu lub po przyjęciu przesyłki należy ją rozpakować w obecności kuriera i sprawdzić jaki jest stan towaru. Jeżeli jest to możliwe należy wykonać zdjęcia. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia, należy spisać protokół reklamacyjny (druk posiada ze sobą kurier), złożyć go u kuriera, a jego kopię przesłać niezwłocznie do nas. Stanowi to podstawę do szybkiego załatwienia reklamacji i wysyłki nowego towaru.

Wady przed rozpoczęciem eksploatacji

Jeżeli niezwłocznie po otrzymaniu przesyłki, a najdalej do 2 dni, okaże się, że sprzęt wykazuje problemy uniemożliwiające jego użytkowanie z winy sprzedawcy (czyli nowe urządzenie nie pracuje poprawnie) prosimy zgłosić do siedziby spółki Elgar spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa telefonicznie pod nr Tel 323702528 wew.2 bądź e-mail . Poinformujemy o sposobie i warunkach odesłania towaru.

© copyright by Elgar 2017r wer. 1